Glava

Kazalo
O ŠOLI
O šoli pišejo
O pesniku
Prešeren.NET
Podružnica Kokrica
Vrtec Kokrica
ORGANIZACIJA
Vodstvo šole
Šolska svetovalna služba
Predmetna stopnja
Razredna stopnja
Podružnica
Vrtec
Tehnični delavci
Šolski okoliš
Svet šole
Svet staršev
Šolska skupnost
Šolski sklad
Učbeniški sklad
Govorilne ure
Zvonjenje
Statistika
Šolski red
Pravilniki in zakoni
DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti
Fakultativni pouk
Kulturni dnevi
Športni dnevi
Naravoslovni dnevi
Bralna značka
Šolski časopisi
Zavarovanje
Odškodnine

Varovanje
Varstvo otrok
Urniki sluzb
Zobna ambulanta
Prehrana
ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Poljanska dolina, kmetija Ljubica
2. razred - Velike Bloke, Dom Lisec
3. razred - Novigrad, Pinesta
4. razred - Kranjska gora smučanje
5. razred - Piran,  penzion Maksimilijan
6. razred - Marindol, Dom tabornikov
7. razred - Murska Sobota, Dijaški dom
8. razred
ZANIMIVO
IntROnet
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
Mednarodno sodelovanje
 NOVICE
Julij
Noga
slike
JEDILNIK
URNIKI

NADOMEŠČANJA

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
DOGODKI   V SLIKI
>Obnova šole 
>Sprejem prvošočkov
>Vrtec
>Promocija plesa
>Obisk učencev iz Argentine
>Tabor v Marindolu
>Tabor v Piranu
>Raglje v Piranu
>Ples v Skali
>Angleščina
>Gospodinjstvo
>Dan šole na podružnici Kokrica
>Koncert narodnozabavnega ansabla Nagelj
>Obisk v Beogradu
>Proslava ob Prešernovem rojstvu
>Ustvarjalne delavnice
>Zimska šola v naravi I.
>Maček Muri
>Dedek Mraz

>Obisk pri M Močivnik
>Zbiralna akcija papirja
>Hrčkov list, 4x4 in PIL
>Slike z dneva šole
>Obisk v Ribnici
>Avtomobil v bolnici
>Pustovanje v telovadnici
>Mesojede rastline
>Športni dan Tamar
>Zimska šola v naravi II.
>
Peka kruha
>Fairy Tales
>Tabor MS
>Dobrodelni koncert Zapeljivk
>Plavalno tekmovanje

>
Atletika
>Prenova Kokrica
>Naravoslovni dan
>Prvošolci na taboru >Atletsko prvenstvo Zalec
>Revija zborov
>Šola v naravi Pineta
>Valeta
>Dan državnosti
>Zidava in obnova
>Priprava na Evropsko prometno tekmovanje
PREDMETNA PODROČJA
>1. razred
>2. razred
>3. razred
>4. razred

>Slovenski jezik
>Angleški jezik
>Likovna vzgoja
>Glasbena vzgoja
>Spoznavanje družbe
>DMV
Zemljepis
Zgodovina
Spoznavanje narave
>Biologija
Kemija

>Fizika
>Matematika
>Tehnična vzgoja
>Gospodinjstvo
>Športna vzgoja
>Računalništvo

Katalog učbenikov v uporabi na slovenskih šolah