Pika v knjižnici na podružnični šoli Kokrica in na matični oli. 22. 9. 2022