Naravoslovni dan šestošolci na Kmetiji Poličar na Polici, 19. 11. 2021