Sodelovali smo na Groharjevi koloniji v Ċ kofji Loki, 30. 9. 2021