Prometna vzgoja z vodjo policijskega okoliĊĦa, 4. 9. 2019