Projekt Zeleni pingvin Zelena inovacija, ki nas spodbuja v trajnosten način življenja

Zeleni pingvin je družbena in tehnološka inovacija, ki rešuje okoljske in družbene izzive s pomočjo izobraževanja in vključevanja prebivalcev
Je preprosta aplikacija, platforma in igra ki izobražuje otroke o tematikah kot so zmanjšanje ogljične emisije, kako uporabljati manj virov energije, trajnostnega življenjskega sloga in na splošno kako zmanjšati vpliv na okolje
S projektom želimo dokazati, da lahko vsak posameznik, v kolikor le ima dovolj znanja in informacij, vpliva na okolje z zmanjšanjem porabe energije in virov

V projektu Zeleni pingvin sodeluje konzorcij podjetij Iskraemeco, d.d., Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, društvo Doves in FEE Norway z iniciativo Eko Šola. Projekt je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma in SVRK-a (Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko). Norveški finančni mehanizem predstavlja prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Razmišljaj zeleno in zmanjšaj emisije!Green Penguin I Iskraemeco

@EEANorwayGrantsSlovenia @EEANorwayGrants

 

 

The Green Penguin project A green innovation that encourages us to live a sustainable lifestyle

Green Penguin is a blend of social and technological innovation that solves environmental and social challenges through education and citizen involvement.
It is a simple application, platform, and game that educates children on topics such as reducing carbon emissions, using fewer energy sources, living a sustainable lifestyle, and overall reducing the impact on the environment.
The project will demonstrate that with the right knowledge and information, every individual and community can impact the environment by reducing energy and resource consumption.

The Green Penguin project is being implemented by a consortium of companies, namely: Iskraemeco, d.d., the City of Kranj, the City of Ljubljana, the Doves Association and FEE Norway at the initiative of Eco School. The project is co-financed by the Norwegian Financial Mechanism and SVRK (Government Service for Development and European Cohesion Policy). The Norwegian Financial Mechanism stands for Norway's contribution to a green, competitive and inclusive Europe.

Think green and reduce emissions!Green Penguin I Iskraemeco

@EEANorwayGrantsSlovenia @EEANorwayGrants

#GreenPenguin #EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsSlovenia #EEANorwayGrants #EEAGrants #NorwayGrants #EEAGrantsSlovenia #NorwayGrantsSlovenia #ClimateProgramme #EducationProgramme #Sustainability #Education #Inovation #SmartCity #Iskraemeco#Community