Povezave na dokumente ali programe na načrtovanju za šolsko leto 2021/22,

Na kazalo

Lansko šolsko leto 2020/21
POVEZAVE NA DOKUMENTE V UREJANJU  
Vse o osnovni šoli Povezava na spletno stran ministrstva, direktorata sa osnovno šolo
Učni načrti PDF Digitalni Povezava do učnih načrtov
Predmetnik Predmetnik devetletke za šolsko leto

Koledar

Koledar dejavnosti za šolsko leto
Dnevi dejavnosti Kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi za šolsko leto
Organizacija

Razpored ur pouka predmetne in razredne stopnje, razpored razrednikov, vodje aktivov, interesne dejavnosti ... Popravki na skupnih sestankih aktiva

Ekskurzije in tekmovanja ... Ekskurzije, tekmovanja
Proslave Proslave, prireditve
Kopija Nova 4000001034 Naročila učbenikov
Učbeniki, e-učbeniki, Katalogi učbenikov
Potrebščine in učbeniki na naši šoli Kaj bodo otroci potrebovali v naslednjem letu, Vsebina je od lani!!!
Tabori Predvidene vsebine in datumi
Učila, pripomočki v učilnici Predlagam nabavo za naslednje leto
Lahko bi bilo bolje? Predlogi za lažje delo, boljše rezultate, učinkovitejšo organizacijo. Dvoklik na podlago in vpiši predlog

Interesne dejavnosti,
nadarjeni,
izbirni predmeti

Publikacije
Drsnice Drsnice uvoda 1. dne načrtovanja
Delegati in zadolžitve Osnutek delegatov po razredih in nadomestnih razrednikov
 

POMEMBNO

Učitelje prosim, da vpišejo vse mankajoče informacije do 26. 6., da lahko dokumente zaključimo. Kasneje bomo dopolnjevali in spreminjali, vendar bosta to delali samo pomočnici.