Povezave na dokumente ali programe na načrtovanju za šolsko leto 2019/20,

Na kazalo

Lansko šolsko leto 2018/19
POVEZAVE NA DOKUMENTE ZA UREJANJE  
Vse o osnovni šoli Povezava na spletno stran minisstrstva, direktorata sa osnovno šolo
Učni načrti Povezava do učnih načrtov
Predmetnik Predmetnik devetletke za šolsko leto

Koledar

Koledar dejavnosti za šolsko leto
Dnevi dejavnosti Kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi za šolsko leto
Organizacija

Razpored ur pouka predmetne in razredne stopnje, razpored razrednikov, vodje aktivov, interesne dejavnosti ...

Ekskurzije in tekmovanja ... Ekskurzije, tekmovanja
Proslave Proslave, prireditve
Kopija Nova 4000001034 Naročila učbenikov
Učbeniki, e-učbeniki, Katalogi učbenikov
Potrebščine in učbeniki na naši šoli Kaj bodo otroci potrebovali v naslednjem letu, Vsebina je od lani!!!
Tabori Predvidene vsebine in datumi
Učila, pripomočki v učilnici Predlagam nabavo za naslednje leto
Mednarodno sodelovanje Moj predlog, kako bi lahko doprinesel k sodelovanju s pobratenimi šolami
Lahko bi bilo bolje? Predlogi za lažje delo, boljše rezultate, učinkovitejšo organizacijo. Dvoklik na podlago in vpiši predlog
Menjam znanje za znanje

Kaj ponujam, kaj potrebujem, ideje za četrtkovanja

O hrupu Naslednje leto moramo narediti še nekaj več za svoja in ušesa učencev
Izobraževanja Katerih izobraževanj ste se udeležili in ocena
Interesne dejavnosti,
nadarjeni,
izbirni predmeti
Publikacije
Drsnice Drsnice uvoda 1. dne načrtovanja
Anketa Kaj mi je bilo všeč, kaj me je motilo na načrtovanju...
Delegati in zadolžitve Osnutek delegatov po razredih in nadomestnih razrednikov
 

POMEMBNO

Učitelje prosim, da vpišejo vse mankajoče informacije do 21. 5., da lahko dokumente zaključim. Kasneje bomo dopolnjevali in spreminjali, vendar bosta to delali samo pomočnici.