Povezave na dokumente ali programe na načrtovanju za šolsko leto 2015/16

Na kazalo

Lansko šolsko leto 2014/15
POVEZAVE NA DOKUMENTE ZA UREJANJE  
Vse o osnovni šoli Povezava na spletno stran minisstrstva, direktorata sa osnovno šolo
Predmetnik Predmetnik devetletke za šolsko leto 15/16

Koledar

Koledar dejavnosti za šolsko leto
Dnevi dejavnosti Kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi za šolsko leto
Organizacija

Razpored ur pouka predmetne in razredne stopnje, razpored razrednikov, vodje aktivov, interesne dejavnosti ...

Ekskurzije, tekmovanja ... Ekskurzije, tekmovanja
Proslave Proslave, prireditve
Učbeniki, e-učbeniki Katalogi učbenikov
Potrebščine Kaj bodo otroci potrebovali v naslednjem letu
Tabori Predvidene vsebine in datumi
Učila, pripomočki v učilnici Predlagam nabavo za naslednje leto
 
Pravilniki Kaj ni dorečeno v vzgojnem načrtu, hišnem redu ....
Lahko bi bilo bolje? Predlogi za lažje delo, boljše rezultate, učinkovitejšo organizacijo. Dvoklik na podlago in vpiši predlog
Menjam znanje za znanje

Kaj ponujam, kaj potrebujem, ideje za četrtkovanja

O hrupu Naslednje leto moramo narediti še nekaj več za svoja in ušesa učencev
Izobraževanja Katerih izobraževanj bi se udeležili?
 
Video prenos Video prenos in posnetek konference
 
Spisek učiteljev za NPZ Spisek učiteljev, ki bodo popravljali NPZ
 
Interesne dejavnosti, nadarjeni Katalogi
 
Anketa Kaj mi je bilo všeč, kaj me je motilo na načrtovanju...
 

POMEMBNO

Učitelje prosim, da do ponedeljka, 11. 5. vpišejo vse potrebne informacije, da lahko dokumente zaključim. Kasneje bomo seveda dopolnjevali in spreminjali, vendar bosta to delali samo pomočnici.