glava šole

Povezave na dokumente ali programe na načrtovanju za šolsko leto 2012/13

 
DOKUMENTI ZA UREJANJE 2011/12
Predmetnik Predmetnik devetletke

Koledar

Koledar dejavnosti za šolsko leto 12/13
Dnevi dejavnosti Kulturni, naravoslovni, tehniški in športni
Aktivi Razpored aktivov v 12/13
Razredniki in razredi Razpored razrednikov v 12/13
Razpored ur, predmetna stopnja Razpored ur pouka predmetne stopnje
Interesne dejavnosti Razpored ineteresnih dejavnosti v 12/13
Proslave prireditve Proslave in prireditve, cilji, odgovorni
Izleti ekskurzije Ekskurzije in drugi izleti ...
Videoprenos Prenos konference /samo za tiste ki niso v prisotni v dvorani.
Organizacija Predlogi za učinkovitejšo organizacijo.
Kliker Kliker
qr Za mobilne naprave