osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Kidričeva cesta 49
4000 Kranj


telefon: 04 20 10 340
faks: 04 20 10 341
elektronska pošta

e-pošta | RAGLJE | Kontakt | Projekti | V živo | Vreme | Časopisi | Arhiv | Slike razredov         

O ŠOLI

O šoli pišejo
Vrtec
O pesniku
Prešeren.NET
Spletne učilnice

ORGANIZACIJA

Zaposleni
  Vodstvo šole
  Svetovalna služba
  Predmetna stopnja
  Razredna stopnja
  Podružnica
  Vrtec
  Tehnični delavci
Šolski okoliš
  Svet šole
  Svet staršev
  Šolska skupnost
Vzgojni načrt
Hišni red

Pravila šolskega reda
Šolski sklad
Učbeniški sklad
Govorilne ure
Razpored ur
Načrt matične šole
Načrt šole Kokrice
Odlok o ustanovitvi
Status učenca
Vloga umetnik / športnik
Subvencionirana šola v naravi
Uporaba igrišča
Prometno varnostni načrt
Načrt varnih poti MŠ
Pravilniki in zakoni
Evidence osebnih podatkov

DEJAVNOSTI

Shema šolskega sadja
Šola za starše
Raglje
Šolski časopisi
Krik - eŽurnal
Zavarovanje Odškodnine
Varovanje
Prevozi v šolo
Nacionalno
preverjanje

Varstvo otrok
Zdrav življenski slog
Urniki služb
Zobna ambulanta
Prehrana
Namizno Hokejska liga
Naš apartma za vas

ŠOLE V NARAVI IN TABORI
1. razred - Rakitna
2. razred - Zavratnik
3. razred - Osilnica
4. razred - Debeli rtič
5. razred - CŠOD
6. razred - Piran
7. razred - Marindol
8. razred - M. Sobota
Vloga za subvencijo
ZANIMIVO

Učitel'ca na poti
Safe.si
Izobraževalno omrežje
Povezave
Prešernove šole
Jama Okroglo
Računalništvo
Slike razredov
Arhiv slik
Arhiv spletnih strani
P R O J E K T I

01.08. Popravni in razredni zpiti v poletnem roku so:
V torek, 26. 8. ob 8.00 ZGO in BIO ustno in TJA in SLO pisno.
V sreda, 27. 6. ob 8.00 SLO, TJA ustno in MAT pisno.
V četrtek 28.6. ob 8.00 MAT ustno.

10.07. Obveščam vas, da lahko neprevzeta spričevala in ostalo dokumentacijo prevzamete po 20. 8. na matični ali podružnični šoli med 8. in 14. uro.

30.06. Učence vabimo 1. in 2. 7. na delavnici obdelave lesa. Več ... link

24.06. Šolski zvonec je utihnil do 1. septembra, ko se ponovno srečamo. Vsem učencem želimo prijetne počitnice.

Popravni in razredni zpiti v poletnem roku so:
V četrtek, 26. 6. ob 8.00 BIO, KEM in POK ustno in TJA in SLO pisno.
V petek, 27. 6. ob 8.00 ZGO, SLO, TJA ustno in MAT pisno.
V ponedeljek 30.6. ob 8.00 ANI in MAT ustno.

Spričevala in ostalo dokumentacijo lahko prevzamete od ponedeljka, 30. 6. naprej v službenem času.

10.06. Na hodniku obeh šol boste lahko prevzeli kataloge in spiske potrebščin in delovnih zvezkov za naslednje leto ponudnikov v Kranju. Spisek učbenikov z naročilnico pa je objavljen tukaj.link

09.06. Znani so neobvezni predmeti ki jih bomo izvajali na šoli. Podružnica Kokrica, nemški jezik in računalništvo, na matični šoli pa nemški jezik. V sedmem razredu neoveznega izbirnega jezika nemščina ne bomo izvajali, ker je premalo prijavljenih.

Izvajali bomo naslednje obvezne izbirne predmete od sedmega do devetega razreda:
7. razred
Ansambelska igra (ANI)
Francoščina 1 (FI1)
Glasbeni projekt (GLP)
Kmetijska dela (KID)
Likovno snovanje 1 (LS1)
Multimedija (MME)
Načini prehranjevanja (NPH)
Nemščina 1 (NI1)
Nogomet (IŠNOG)
Obdelava gradiv - Les (OGL)
Odbojka (IŠODB)
Ples (PLE) 
Računalniška omrežja (ROM)
Sonce, Luna in Zemlja (SLZ)
Šahovske osnove (ŠHO)
Španščina 1 (ŠI1)
Šport za sprostitev (ŠZS)
Turistična vzgoja (TVZ)
8. razred
Francoščina 2 (FI2)
Likovno snovanje 2 (LS2)
Nemščina 2 (NI2)
Španščina 2 (ŠI2) 
9. razred                               
Francoščina 3 (FI3)
Likovno snovanje 3 (LS3)
Nemščina 3 (NI3)
Španščina 3 (ŠI3)

V naslednjem šolskem letu bodo učenci osmih in devetih razredov razdeljeni pri slovenskem in angleškem jeziku in matematiki v pet manjših učnih skupin. Pouk se bo izvajal v treh ravneh.

 

 

September
september / osveženo 25. 9. 2013
DOGODKI V TEM, V PREJŠNJEM MESECU IN V NASLEDNJEM MESECU

01.09. Odhod učencev 7. b razreda v Marindol ob 7.00    
02.09. Začetek pouka ob 8.20. uri. 
          Sprejem prvošolcev ob 8.30. uri na Kokrici,
          ob 9.30. v večnamenski dvorani šole Zlato polje.
03.09. Odhod učencev 4. razredov na Debeli rtič ob 8.00.
          Roditeljski sestanek 1. razred matična šola ob 18. uri.
04.09. Odhod učencev 7. a in 7. c razreda v Marindol ob 7.00.
          Prihod učencev 7. b iz Marindola okoli 17. ure.
          Roditeljski sestanek od 1. r. Kokrica ob 18.uri učilnice.
05.09. Roditeljski sestanki za 6. razredov v večnamenskem prostoru           ob 17.00 uri.
06.09. Prihod učencev 4. razredov z Debelega rtiča okoli 15. ure
07.09.Prihod učenec 7. a iz Marindola okoli 16. ure.         
08.09.
09.09. Roditeljski sestanek od 8. razredov ob 18. uri.
          Šolski parlament
          Roditeljski sestanek 2., 3. razred ob 18. uri učilnice.
10.09. Roditeljski sestanek od 4., 5. 7. razredov ob 18. uri.
11.09. Roditeljski sestanek 9. razredov ob 18. uri.
12.09.
13.09.
14.09. Športni dan - pohod po Mamutovih poteh  od 1. - 6. razreda
           Športni dan - planinski pohod od 7. - 9. razreda
           7. razredi – Korošico
           8. razredi – Valvazorja
           9. razredi – Tromejo
15.09.
16.09Odhod učencev 8. razredov v Mursko Soboto ob 7.00.     
17.09.
18.09. Prihod učencev 8.razredov iz Murske Sobote okoli 17. ure        19.09. 
20.09. Ekskurzija 6. - 9. razred
21.09.        
22.09.
23.09. Odhod učencev 6. razredov v Piran ob 7.00. 
24.09. Svet staršev ob 18.00. Zdravniški pregled, 8.a
25.09. Prihod učencev 6. razredov iz Pirana okoli 15.00. 
26.09. Roditeljski sestanek za London ob 17. uri v učilnici SLO2.
          Svet šole ob 19.00.
27.09. Zdravniški pregled, 8.b
28.09.
29.09. 
30.09.

Noga
 
        E uprava
Desni meni

IZBIRNI PREDMETI 14/15
PUBLIKACIJA ŠOLE 13/14
KROŽKI NA ŠOLI 13/14

DELOVNI ZVEZKI IN PRIPOMOČKI 14/15

JEDILNIK MŠ KOKRICA
URNIKI IN NADOMEŠČANJA

PLAN PREVERJANJA

Eduroam

KNJIŽNICA

ne-odvisen.si logo

IZJAVA O ZASEBNOSTI
DOGODKI V SLIKI

Obisk biologa
Promet
2.a in b pri Zavratniku
1.a in b na Rakitni
MEPI, poskusna odprava
Tek trojk, Pot ob žici
Volčji potok
RoboCup, Austrija
1.a in b v ZOO
Botanični vrt
Športni dan Kokrica
Obisk iz Ugande
Plavalni tabor, 3.a
Plavalni tabor, 3.b
Sobotna šola
Kokričani v Osilnici
Čistilna akcija
LEGO krožek Kokrica na Brniku
Glasbeni večer ob Materinskem dnevu
Miselni vzorci za nadarjene
Risanje v temi za nadarjene
Delavnice in šolski parlament MO Kranj
Modelarska delavnica
Nadajeni, animacije
Košarkaška liga
Prireditev ob dnevu žena
Smučanje v Kranjski Gori
Pust I
Pust na Kokrici
Pust II
Zdrav zajtrk, prvi razred
Športni dan Tamar
Kulturni dan in obisk ministra
Kulturni dan na Kokrici
Športni dan Pokljuka
Zdrav zajtrk 2. razred MŠ
Sankanje na Pokljuki
Sobotna šola, kuhanje
LEGO kocke v OPB
Izdelki iz odpadkov 6.c, 2. skupina
Tabor Trilobit, 5. razredi
Izdelki iz odpadkov 6.a, 2. skupina
Novoletno praznovanje
Novoletna Ljubljana
Izdelki iz odpadkov 6.b, 2. skupina
Izdelki iz odpadkov 6.b, 1. skupina
Ogled Brda
Lego stolpnica
Bazar v Kranju 1
Bazar v Kranju 2
Bazar Na Kokrici
Delavnica za bazar v 6.c
Zdrav zajtrk 5. razred
iBanda na knjižnem sejmu
Shema in zdrav slovenski zajtrk KOK
Zdrav slovenski zajtrk MŠ
Shema šolskega sadja 3.č
Comenius projekt WLN-NLU pri nas
Zdrav slovenski zajtrk petošolci
RoboDance delavnice
Odprt dan na Kokrici
Peka kostanja v OPB
40-let Kokrica
Otvoritev razstave Lojzeta Dežmana
Glasbeni večer, Kokrica
Športne igre
Biologija
Humanoidni robot
Na gorharjevi domačiji
Prešerna forma viva
Atletski troboj
Groharjeva likovna kolonija
Šesti razredi v Piranu, podcasti
Ekskurzija na Dolenjsko
Ekskurzija v Idrijo
Ekskurzija v Posočje
Planinski pohod na Tromejo
Pohod po Mamutovih poteh
Eurobasket 2013
Tekmovanje elastoplovov
Četrtošolci na Debelem rtiču
7. a in c v Marindolu
7. b v Marindolu
Sprejem prvošolcev

PREDMETNA PODROČJA

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred

>Izbirni predmeti
>Slovenski jezik
>Angleški jezik
>Likovna vzgoja
>Glasbena vzgoja
>Zgodovina-geografija-DKE
>Spoznavanje narave
>Biologija Kemija naravoslovje
>Fizika
>Matematika
>Tehnična vzgoja
>Gospodinjstvo
>Športna vzgoja
>Računalništvo

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA